ภาษาอังกฤษคำว่า “Make Sense” คือ? และใช้อย่างไร?

Make-Sense-1

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “เมคเซ้นส์ (Make Sense)” กันอยู่บ่อยๆ และทราบหรือไม่ว่า คำนี้มีความหมายว่าอย่างไร และใช้อย่างไร หรือมีคำอื่นๆ อะไรบ้างในภาษาอังกฤษที่สามารถใช้แทนคำว่า “Make Sense” ได้เหมือนกัน  ถ้าอยากรู้ ไปติดตามพร้อมๆ กันเลย

ภาษาอังกฤษคำว่า “Make Sense” คือ?
และใช้อย่างไร?

คำว่า Makes sense แปลว่า มีสาระ มีเหตุมีผล เข้าใจได้

หรือจะใช้ว่า That makes sense. มันมีเหตุผล มันมีความหมาย มันได้สาระ ฟังดูเข้าท่า

และถ้าจะบอกว่า สิ่งที่เขาพูดนั่นฟังดูมีเหตุผลดีมากเลย ให้พูดว่า “That makes perfect sense.”

แต่หากเราเจอคนที่ไม่มีเหตุผล พูดมั่ว ไม่รู้เรื่อง เราสามารถพูดได้ว่า “That doesn’t make any sense.” นั้นเอง

  • Sensible (adj.) แปลว่า มีเหตุผล

ตัวอย่าง

– Tom is a very sensible person. ทอมเป็นคนมีเหตุผล

– What is the most sensible thing to do in this situation? อะไรคือสิ่งที่มีเหตุผลที่สุดที่เราควรทำในสถานการณ์นี้

– That is the most sensible thing to do. นั่นคือสิ่งที่มีเหตุมีผลที่ควรทำที่สุด

  • Reasonable / Rational แปลว่า มีเหตุผล
  • Nonsense แปลว่า มั่ว ไร้สาระ
  • That’s nonsense. แปลว่า นั่นไร้สาระ

ที่มา : https://teen.mthai.com/education