สิทธิพิเศษ! สำหรับข้าราชการตำรวจ ทหาร ️ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)

18_1

สิทธิพิเศษ! สำหรับข้าราชการตำรวจ ทหาร

️ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท (ตลอดหลักสูตร) สมัครเรียนออนไลน์