บริการห้องเรียน ห้องประชุมเล็กจองออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

บริการห้องเรียน ห้องประชุมเล็กจองออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://goo.gl/forms/KqcPiwTIWIxRcRNr2

IDTC Services 👇 รวมทุกบริการของศูนย์ฯไว้ที่นี่
https://sites.google.com/hu.ac.th/dservices

S__2654217