แจ้งเพื่อทราบ……นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

“ประกาศเก็บคืนหนังสือ” ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2562 และสามารถยืมได้อีกครั้ง วันที่ 7 มกราคม 2563 ตรวจสอบวันกำหนดคืนS__2490396