ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบภาษาอังกฤษ (Speexx) ปีการศึกษา 2562