พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี , ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมหล่อเทียน วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่