โครงการ HU Big Cleaning Plus Health and Heart day ครั้งที่ 28

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กล่าวต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร พร้อมวอร์มอัพและปล่อยตัว เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ ในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่