ผู้บริหารจาก ACER ประเทศไทย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาหาดใหญ่

Mr. Alan Chiang (Managing Director) , คุณสุขใจ ตระการรัตติ (Associate Director Government and Education) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจาก ACER ประเทศไทย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาหาดใหญ่ , ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหาร ม.หาดใหญ่ เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>>